Insolvenční poradenství

VYUŽIJTE SLUŽEB SPECIALISTŮ NA INSOLVENCE

V případě negativního výsledku testu insolvence Vám doporučujeme konzultaci se specialisty na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Specialisté Vám pomohou rovněž v řadě dalších situací souvisejících s úpadkem korporací (viz nabízené služby). Výhradním partnerem portálu Insolside je advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ, která se již více než 25 let úzce specializuje na insolvenční právo, restrukturalizace (reorganizace) korporací a český soudní proces. Využívá přitom praktických zkušeností z mnoha set transakcí a insolvenčních řízení, které řešili a řeší její advokáti a insolvenční správci.

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ poskytuje efektivní poradenství a profesionální služby. Účinně chrání své klienty před korporátními i osobními riziky. Je nezávislá na mezinárodních a jakýchkoli jiných strukturách a hájí výhradně zájmy svých klientů. Spolupracuje s daňovými poradci, auditory, znalci, znaleckými ústavy, ekonomickými poradci, interim manažery a odborníky v oblasti turnaround managementu.

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ zvítězila v odborné kategorii Restrukturalizace a insolvence celostátní soutěže Právnická firma roku 2015 poté, co se v předchozích třech letech umístila na stříbrné pozici.

 

NABÍZENÉ SLUŽBY:

  • Expertízy, testy insolvence

Manažerská shrnutí a doporučení advokátní kanceláře jsou praktická srozumitelná a ekonomicky orientovaná. Expertízy jsou logickým podkladem pro klíčová rozhodnutí. Tyto podklady vytváří přesvědčivou auditní stopu, která dokumentuje řádnou péči a chrání manažery korporací.

  • Reorganizace

Tým advokátní kanceláře pracuje na nejvýznamnějších případech reorganizací v České republice. Disponuje unikátním know-how. Přináší svým klientům ověřená řešení. Pracuje pro korporace, společníky, banky, věřitele a strategické a finanční investory. Poskytuje služby insolvenčních správců se zvláštním povolením, které zákon vyžaduje pro všechny typy reorganizací.

  • Transakce

Jak získat profit ze zadlužených podniků? Krize je příležitostí ke změně. Korporace vznikají a zanikají, ale jejich aktiva zůstávají. Tým advokátní kanceláře pomáhá společníkům optimalizovat odchody ze společností. Zajišťuje investorům výhodné M&A transakce a investice do „distressed“ aktiv.

  • Zastupování

Advokátní kancelář se již více než 25 let zaměřuje na zastupování korporací, bank a věřitelů v insolvenčních řízeních a soudních sporech. Zná reálnou praxi českých soudů. Využívá ve prospěch svých klientů praktické zkušenosti z mnoha set případů, které řešili její advokáti a insolvenční správci.

  • Služby správců

Insolvenční správci, kteří působí v advokátní kanceláři, mají bezpečnostní prověrky a zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Poskytují služby insolvenčních správců v konkursech i reorganizacích. Využívají efektivní postupy založené na zkušenostech ze stovek řešených případů.

 

NĚKTERÉ REFERENCE:

VELKÉ KORPORACE

PILSEN STEEL

soudní reorganizace metalurgicko-strojírenského podniku

PA EXPORT

právní zastoupení banky při úspěšném uplatnění miliardových pohledávek

ECM CHINA

koncernové insolvenční řízení s winding-up procedurou v Hong Kongu

BESTSPORT

výkon funkce odděleného insolvenčního správce se zvláštním povolením

SAZKA

expertíza a soudní přezkum koncernových vztahů SAZKA a BESTSPORT

ČKD KH

výkon funkce odděleného insolvenčního správce se zvláštním povolením

BALLI STEEL

řešení miliardových pohledávek cestou insolvenční administrace v Londýně

 

STŘEDNÍ A MALÉ PODNIKY

JOB AIR Technic

právní zastoupení banky jako věřitele při řešení stamilionových pohledávek syndikátu bank v insolvenčním řízení

SAMETEX

soudní restrukturalizace textilního podniku - unikátní koncept reorganizace s plným uspokojením všech věřitelů

NEMOCNICE KH

insolvenční řízení s úspěšným uplatněním nároků vůči osobám odpovědným za vyvedení aktiv dlužníka (statutární orgán, ovládající osoba) 

SUGAL

zpeněžení zemědělského podniku v konkursu pod kontrolou věřitelů

SME reorganizace

mnoho reorganizací středních a malých podniků podle nové právní úpravy 

V případě zájmu o využití služeb této renomované kanceláře použijte odkazu níže.